काठमाडौंमा आधारित खुद्रा मूल्य (भ्याट सहित) :  पेट्रोल (MS): ने.रु.१०४.०० / लि. • डिजेल (HSD): ने.रु. ८३ .०० / लि. • मट्टितेल (SKO): ने.रु. ८३ .०० / लि. • Aviation Turbine Fuel: ने.रु. ९५.०० / लि. (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel (जेट A- 1): USD १०.००/ KL (Bonded) • एल.पी. ग्याँस: ने.रु. १३.००/cyl English | नेपाली

तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ : गृह पृष्‍ठ » टेन्डर

टेन्डर

Filter By :


उपयोगी लिंकहरु


सम्पर्क

पोष्ट बक्स नं  ११४०, बवरमहल
फोन ९७७-१-४२६२७८०, ४२६३४८१, ४२६३४८२, ४२६३४८५
फ्याक्स ९७७-१-४२४३४९९
इमेल info@nepaloil.com.np
वेवसाईट: www.nepaloil.com.np/np-new/

Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message