काठमाडौंमा आधारित खुद्रा मूल्य (भ्याट सहित) :  पेट्रोल (MS): ने.रु.१०३.०० / लि. • डिजेल (HSD): ने.रु. ८१ .०० / लि. • मट्टितेल (SKO): ने.रु. ८१ .०० / लि. • Aviation Turbine Fuel: ने.रु. .०० / लि. (Duty Paid) • Aviation Turbine Fuel (जेट A- 1): USD .००/ KL (Bonded) • एल.पी. ग्याँस: ने.रु. १३.००/cyl English | नेपाली

तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ: गृह पृष्‍ठ » विक्रय मूल्य » पुर्व विक्रय मूल्य


उपयोगी लिंकहरु


सम्पर्क

पोष्ट बक्स नं  ११४०, बवरमहल
फोन ९७७-१-४२६२७८०, ४२६३४८१, ४२६३४८२, ४२६३४८५
फ्याक्स ९७७-१-४२४३४९९
इमेल info@nepaloil.com.np
वेवसाईट: www.nepaloil.com.np/np-new/

Feedback
Send Us Feedback
Name
Email
Address
Message