Current Retail Selling Price(Inclusive VAT) :
  (Kathmandu)     Petrol(MS):NRs 110.00/L  •   Diesel(HSD):NRs 97.00/L  •   Kerosene(SKO):NRs 97.00/L  •  Aviation Turbine Fuel:NRs 94.50/L (Duty Paid)  •   Aviation Turbine Fuel(Jet A-1):USD 1125.00/KL (Bonded)  •   LP Gas:NRs 1400.00/cyl    •(Price applicable within 15KM of NOC depot/sales office)      

Notice

Notice

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३२/२०७५-७६)

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३२/२०७५-७६)

Apr 8, 2019

अन्तरवार्ता मिति र समय सच्याईएको बारे सूचना

अन्तरवार्ता मिति र समय सच्याईएको बारे सूचना

Mar 23, 2019

Amendment Notice Refueller

Amendment Notice Refueller

Mar 20, 2019

खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३१/२०७५-७६)

खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३१/२०७५-७६)

Mar 16, 2019

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३०/२०७५-७६)

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन बारेको सूचना (सूचना नं . ३०/२०७५-७६)

Mar 16, 2019

सम्पर्क राख्न आउन बारे सूचना (सूचना नं. २९/२०७५-७६)

सम्पर्क राख्न आउन बारे सूचना (सूचना नं. २९/२०७५-७६)

Mar 16, 2019

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ३७ औ बार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको ३७ औ बार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना

Mar 14, 2019

जिम्मेवारी दिएको सम्बन्धमा सूचना

जिम्मेवारी दिएको सम्बन्धमा सूचना

Mar 8, 2019

सवारी साधन बिक्री गर्ने बारेको सिल्बन्दी बोलपत्र आह्वान को सुचना

सवारी साधन बिक्री गर्ने बारेको सिल्बन्दी बोलपत्र आह्वान को सुचना

Feb 21, 2019

बोलपत्र आह्वान सूचना नं. ४/०७५-७६

बोलपत्र आह्वान सूचना नं. ४/०७५-७६

Feb 21, 2019